Aspea Life Nature Life Project
Dansk     English
  Moser ved for jerup Store Vildmose
  Ved Elling å Himmerlandske heder
  Ved Liver å Vår Skov / Sønderup Å
  Biologi Nyheder
  Naturpleje Resultater

 

Ved Liver Å

Habitatområdet "Ved Liver Å" er på 442 ha. Det dækker lokaliteterne: Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver å's udløb. Liver å's udløb og Vandplasken med omgivende arealer er begge fredede, det fredede areal udgør i alt ca. 300 ha.
 
Se kort over habitatområdet
 
Hedepletvinge v. Liver Å

Hedepletvinge er sidst set ved Kærsgård strand i 1992 (Atlas-projekt Danmarks dagsommerfugle). Den er ikke fundet i området siden. Det kan dog ikke afvises at Hedepletvinge stadig yngler i området, da der er flere potentielle levesteder i det store habitatområde.

Genudsætning af Hedepletvinge i området er blevet vurderet i en rapport, udarbejdet af Miljøcenter Aalborg for ASPEA. Rapporten konkluderer at genudsætning ikke kan tilrådes.
 

Naturpleje i forbindelse med Life ASPEA

Eftersom Hedepletvinge ikke er fundet i området siden 1992, er der ikke planlagt nogen specifik naturpleje i forhold til Hedepletvinge. I habitatområdet, også kaldet Natura 2000, kan der dog pt. søges om MVJ-tilskud til pleje af naturarealer.