Aspea Life Nature Life Project
Dansk     English
  Moser ved for jerup Store Vildmose
  Ved Elling å Himmerlandske heder
  Ved Liver å Vår Skov / Sønderup Å
  Biologi Nyheder
  Naturpleje Resultater

 

Henvendelse om projektet kan ske til:

Søren Kjær - projektleder
Skov- og Naturstyrelsen Himmerland
Mail: skn@sns.dk

9682 0422
 

Peter A. Larsen - information
Skov- og Naturstyrelsen Himmerland
Mail peala@sns.dk

9682 0440


Lene Larsen - plejeaftaler i Vesthimmerland
Vesthimmerlands Kommune
Mail lel@vesthimmerland.dk
9966 7000


Flemming Helsing Nielsen - plejeaftaler i Aalborg
Aalborg Kommune
Mail fhn-teknik@aalborg.dk

9931 3131


Hans Henrik Jørgensen - plejeaftaler i Frederikshavn
Frederikshavn Kommune
Mail hajo@frederikshavn.dk

9845 5000