Nordvesthimmerland: Løgstør, Rønbjerg Vitskøl og Ranum

 

Heldagstur på ca. 27 km - evt. med overnatning!

Tag på en dejlig tur gennem det bakkede vesthimmerlandske bondelandskab, hvor der er smukke fjordudsigter undervejs.  Kulturhistorien er i højsædet på denne tur, som rummer perler som Frederik d. VII´s kanal og Vitskøl Kloster.
 

Frederik den VII Kanal set fra oven

 

Folder og kort til turen

 

Hent en folder med praktiske oplysninger og et kort over sporet i det printvenlige PDF-format.

PDF-formatet kan læses og udskrives med det gratis program Acrobat Reader, der kan hentes her. Brug altid den nyeste version.

Forslag: Vend papiret og udskriv kortet på folderens bagside. Ved ændringer af sporets status - hent en opdateret udgave.
 
Under afsnittet "Oplevelser på sporet" kan du læse meget mere om, hvad turen byder på.
Numrene i parentes henviser til ovennævnte kort over ride/køresporet.

 

Generelle oplysninger

  

Obs.! Der kan IKKE køres til udsigtspunktet (3) eller langs stranden ud for Rønbjerg. Der MÅ ikke køres langs Frederik d. VII´s kanal. Hestevogne henvises til at benytte Viborgvej og Lendrupvej mellem Løgstør og Lendrup.

 

 

Respekter skiltning med Rideforbud.

 

Praktiske oplysninger og kontakter

 

Lokal kontaktperson: indtil videre Randi Stub Petersen, 41108812 eller brug sitets mailadresse.


Overnatning:

Ranum Rideklub (8), Seminarievej 29, 9681 Ranum, (opstaldning og overnatning i telt)

 .

Løgstør Rideklub (11), Sdr. Ringvej 33, 9670 Løgstør.

 

 

 

 

 

Oplevelser på sporet

 

Numrene i parentes henviser til ovennævnte kort over ridesporet.

Frederik VII`s kanal (10) er med sine 4,4 km Danmarks længste saltvandskanal. Den var i brug fra 1861 til 1913 og blev bygget for at føre skibsfarten uden om Løgstør Grunde. Baggrunden var problemer med tilsanding af Limfjordens udmunding gennem Agger Tange, som var en trussel mod en blomstrende eksport fra købstæderne i den vestlige Limfjord til England. Kanalen blev bygget for at sikre denne eksport gennem den østlig udsejling af fjorden ved Hals. Skibene blev trukket igennem kanalen af heste eller stude. De hvide huse ved Løgstør og Lendrup var bolig for kanalfogeden og hans personale. I den statelige kanalfogedbolig i Løgstør er der indrettet museum for Limfjorden. Kanalen er et fredet fortidsminde og et enestående anlæg, som fortæller om en imponerende kraftanstrengelse, da 400 mand gennem 5 år huggede kanalen ud i den hårde kalk langs stenalderhavets kystskrænt. Læs mere.
 

Rytter og hest ved Fredrik den VIIs kanal

Ridning langs Frederik VII's kanal skal ske på den vestligste træksti (ud mod fjorden) - og ikke som de unge damer her gør! Adgangen til trækstien sker i nord over den første bro syd for drejebroen ved museet (se luftfoto øverst), i syd over broen ved kanalhusene i Lendrup (se kortet). Der må ikke køres med vogn langs kanalen. Der findes både købmand og cafeteria i Lendrup. Ligeledes kan en afstikker til Limfjordsmuseet anbefales.

 

 

 

Turen gennem det bakkede vesthimmerlandske bondelandskab, har masser af smukke fjordudsigter undervejs (3).

 Ryttere og heste nyder udsigten over LivøRyttere og heste på vej mod Ranum

Ryttere på Rønbjerg Strand

Udsigten over Rønbjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turen giver også flere muligheder for en strandtur, f.eks. ved Rønbjerg eller Vitskøl.

 

 

Her ses Vitskøl KlosterVitskøl Kloster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitskøl kloster er en trestjernet kulturhistorisk seværdighed. Valdemar den Store skænkede her i 1158 land og gods til Cistenciensermunkene, som tak til Herren for sejren på Grathe hede. Ordenen var kendt for at bosætte sig øde steder, hvor de med stor dygtighed drev landbrug, fiskeri, mølledrift m.v. Efter ordenens forskrifter anlagdes et firefløjet bygningsanlæg med klosterkirken mod nord. Klosterkirken blev bygget som en treskibet korskirke, der hvis byggeriet var blevet fuldført, ville have været Nordens største kirke. Hurtigt tilføjedes ovenikøbet en imponerende koromgang med en række apsider, noget der bestemt ikke var efter ordenens forskrifter, men udtryk for lokal ekstravagance.

 

En brand i 1287 ødelagde delvist klosteret, hvorefter kirken afsluttedes i en kortere, men stadig imponerende udgave. Da kirken blev nedlagt i 1600-tallet, fungerede den i mange år som "stenbrud", således at der i dag kun er en ruin tilbage.

 

Ved reformationen i 1536 blev klosteret beslaglagt af kronen, og de sidste munke flyttedes østpå til en gård, der fik navnet Munkesjørup. I 1573 blev Vitskøl kloster omdannet til en herregård, som fik navnet "Bjørnsholm"(4).

 

Her er ryttere på vej igennem Klosterskoven ved Vitskøl Kloter

Ved Vitskøl Kloster er der fine muligheder for at supplere rutens oplevelser med en skovtur, enten i den gamle klosterskov eller i Bjørnsholm Plantage.

 

Ranum Kirke

Ranum kirke (7) er i sin oprindelige skikkelse bygget i 1909. Den er bygget i romansk stil og efter cisterciensiske byggeprincipper for at knytte tråden tilbage til Vitskøl kloster. Kirken havde fra begyndelsen ingen tårne, men et spir. Ved en tilbygning i 1931 ønskede man et tårn, et kapel og et dåbsventeværelse samt en sal. Et lyst hoved udtænkte, at alt dette kunne forenes i ét projekt med to tårne, og denne løsning blev kun lidt dyrere end en løsning med bare ét tårn ville have været.

 

Her ses Gravhøjene nord for Malle Kirke

 

Gravhøjene nord for Malle Kirke (9) ligger langs den gamle hærvej fra Viborg mod Aggersund, som længere mod syd fulgte kysten og krydsede Bjørnsholm å ved Vitskøl. Gravhøjene placeredes gerne i rækker på højdedrag og langs vejstrøg, så de kunne ses viden om. På denne måde fungerede de både som kendemærker, gravminder og som datidens magtsymboler, der signalerede, at her boede en stamme eller slægt af anseelse og med formåen til at opføre de arbejdskrævende gravhøje.