Aspea Life Nature Life Project
Dansk     English
  Moser ved for jerup Store Vildmose
  Ved Elling å Himmerlandske heder
  Ved Liver å Vår Skov / Sønderup Å
  Biologi Nyheder
  Naturpleje Resultater

 

Resultater af overvågningen i moserne vest for Jerup


Da Hedepletvinge er omfattet af EU's habitatdirektiv, bliver bestanden overvåget på de kendte lokaliteter. Overvågningen bliver koordineret af DMU (Danmarks Miljøundersøgelser), og udført af Nordjyllands Amt. Overvågningen bliver gennemført via NOVANA: Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen. Hedepletvinge overvåges hvert andet år i Novana programmet, resultaterne udgives af DMU.  
 
I årene 2005-2007, hvor Life-ASPEA projektet kører, har vi fået mulighed for at udbygge overvågningen af Hedepletvinge, til også at omfatte potentielle lokaliteter. På den måde er bestanden ved Rendborg blevet opdaget.

 

Resultater af overvågningen i moserne vest for Jerup

 

Lokalitet

Antal larvespind

Estimeret bestandsstørrelse

(1 larvespind

 anslås at blive til

4 voksne individer)

 

2000

2001

2004

2005

2006

2000

2001

2004

2005

2006

Råbjerg Mose ved vejen

14

12

23

-

 

56

48

92

-

 
Råbjerg Mose - Enge

96

>100

136

-

 

384

>400

544

-

 
Napstjert Mose

52

45

66

-

 

108

180

264

-

 
Napstjert Enge

44

>1

17

-

 

176

>4

68

-

 
Tolshave Mose

59

47

14

-

 

236

188

56

-

 
Rendborg  

 

 

40

 

 

 

 

160

 

 

- : ikke overvåget