Aspea Life Nature Life Project
Dansk     English
  Moser ved for jerup Store Vildmose
  Ved Elling å Himmerlandske heder
  Ved Liver å Vår Skov / Sønderup Å
  Biologi Nyheder
  Naturpleje Resultater

 

Resultater af overvågningen v. Elling Å

 

Lokalitet

Antal larvespind

Estimeret bestandsstørrelse

(1 larvespind

 anslås at blive til

4 voksne individer)

 

2000

2001

2004

2006

2000

2001

2004

2006

Strandby

29

5

61

 

116

20

244

 

 

 

Forventede resultater af naturplejen og Life ASPEA projektet v. Elling Å:

 

Naturplejen vil skabe flere og bedre levesteder for Hedepletvinge i området. Det vil styrke bestanden, og forhåbentlig betyde at den vil sprede sig til andre potentielle levesteder i området.