Aspea Life Nature Life Project
Dansk     English
  Moser ved for jerup Store Vildmose
  Ved Elling å Himmerlandske heder
  Ved Liver å Vår Skov / Sønderup Å
  Biologi Nyheder
  Naturpleje Resultater

 

Resultater af overvågningen på Lundby Hede

 

Lokalitet

Antal larvespind

Estimeret bestandsstørrelse

(1 larvespind

 anslås at blive til

4 voksne individer)

 

2000

2001

2004

2006

2000

2001

2004

2006

Lundby Hede

21

67

53

?

84

268

212

?

 

Forventede resultater af naturplejen og Life ASPEA projektet på Lundby Hede


Life ASPEA og den naturpleje der i dag foregår på Lundby Hede skal medvirke til at sikre bestanden af Hedepletvinge på heden. Lundby Hede er fredet, og der foregår i forvejen en omfattende og kontinuerlig naturpleje. Derfor kan man forvente at Hedepletvinge har gode fremtidsudsigter på denne lokalitet. Allerede i 2006 er der set Hedepletvinge på en ny lokalitet vest for det tidligere levested. Forhåbentlig vil Hedepletvinge brede sig yderligere.