Takt og Tone til hest

   

  Ryttere og hest

  Tag hensyn til andre, når du rider. Mange ikke-ryttere synes, at en hest er et stort og farligt dyr. Tag hesten op i god tid, passer andre vejfarende i skridt, også andre ryttere. Giv dig tid til at snakke med andre brugere af naturen. Stå af og lad dem klappe din hest.
   

  • Efterlad ingen spor i naturen 

  • Rid enkeltvis på smalle veje
  • Rid i midten på grusveje eller i rabatten. Skån køresporene af hensyn til cyklister og gående

  • Rid kun hurtigt der, hvor du kan se langt frem

  • Huse og gårde, indhegninger med dyr, fodgængere, børn, cyklister og parkerede biler passeres i skridt

  • Rid aldrig ind på dyrkede arealer, stubmarker eller brakmarker eller i private skove uden at have en direkte, personlig tilladelse fra ejeren

  • Tag hensyn i jagtsæsonen ved passage af jagtrevirer

  • Rid kun der, hvor det er lovligt, og respekter skilte med "Ridning forbudt"

  • Er du i tvivl om, hvor du må ride (offentlig vej, private fælles veje, skove og strand) - så læs nærmere på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside 
  • Sker der skader på marker, hegn, biler eller andet, så få fat i ejeren og efterlad din adresse

  • Et roligt ridt giver de største naturoplevelser