DE NYE STIER VED KASTBJERG ÅDAL – NATURGENOPRETNINGSPROJEKTET
20-08-2019

Tirsdag den 20. august kl. 18.30-21.30

Mødested: Kransmarksvej 8, Hem, 9550 Mariager

Turleder (eller arrangør): Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening og Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord Kommune

Børne- og familievenlig:   x

OBS: Gummistøvler, kikkert og kaffe

Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig, men yderligere oplysninger kan fås hos Per Edgar Jørgensen på telefon 26 78 85 20

 

Kastbjerg Ådal er udpeget som et såkaldt Natura2000-område på grund af sine rige forekomster af naturtypen "rigkær". Siden 2006 har naturstyrelse og kommuner arbejdet med et projekt, der kan skabe Danmarks længste rigkær. Som et led i projektet er der etableret et sammenhængende stisystem i ådalen. Vi vil fortælle om projektets resultat, og vi vil udforske nogle af de nyetablerede stier i den vestlige ende af Kastbjerg Ådal.