Tusinder af års kulturhistorie

Hvor du end bevæger dig i Rold Skov er skovens kulturhistorie tæt på. 
Ved Lille Blåkilde finder du en af de tætteste koncentrationer af gravhøje i Danmark, og mystsiske stenrækker og stencirkler i nærheden vidner om, at kilderne og deres omgivelser i oldtiden var kultsteder.
Skoven er gennemkrydset af spor og veje fra gammel tid, gamle vadesteder ved Lindenborg å og borganlæggene ved Egholm og Stubberuphus vidner også om, at her gik en af de vigtige vejforbindelser gennem Himmerland.
Røverne har sat deres præg på området. Nørlund Slot blev bygget som værn mod Middelalderens røvere og Rold Gl. kro som fristed inden passagen gennem den farlige skov. Det store jordfaldshul Røverstuen ved Lille Økssø var ifølge gamle beretninger røvernes tilflugtsted. 


Skillingbro Kalkgrav og Thingbæk Kalkminer fortæller levende om kalkens betydning som råstof, mens det vigtigste erhverv, skovdriften, får fortalt sin historie på Spillemands- Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild. Her får du også historierne om egnens jægere, krybskytter og musikanter.
Læs mere om Spillemands- Jagt- og Skovbrugsmuseet


Cirkus har sin særlige plads i Rold Skov. Miehe-familien havde i mange år vinterkvarter i Rold, og deres cirkusbygning og flere cirkusvogne er i dag hele Danmarks cirkusmuseum.

Læs mere om mulighederne for at opleve Cirkusmuseet

  • Information