Blåmejse

Blåmejsen yngler tidligt om foråret. Har vinteren været mild, kan den allerede lægge sit første kuld æg i begyndelsen af april.
Blåmejsen er en lille fugl og den kan derfor yngle i meget små redehuller. Det betyder sammen med det tidlige yngletidspunkt, at konkurrencen med den noget større musvit begrænses.
Uden for yngletiden kan du træffe den lille blåmejse i moser og rørskove, hvor den kan ses afsøge tagrørene for insekter som for eksempel bladlus.