Ravn

Ravnen kan, set i farten, forveksles med sortkragen eller en ung råge, men ravnen er en betydeligt større og kraftigere fugl. Ikke mindst det meget kraftige næb adskiller sig markant fra de andre kragefugles.

I det allertidligste forår foretager yngleparret -  der for øvrigt holder sammen, til den ene mage dør - sine akrobatiske flyveopvisninger over Rold Skov, f.eks. i nærheden af Troldeskoven, Urskoven og Skillingbro kalkgrav. Ravnene drejer rundt, flyver på ryggen, styrtdykker og ser i det hele taget ud til at more sig fortræffeligt med denne luftakrobatik.

Ravnen er en sky fugl, som foretrækker at bygge rede i en fredelig del af skoven uden for mange forstyrrende elementer. Reden anbringes højt oppe f.eks. i en gammel bøg eller eg. Bruges en rede mange år i træk, kan den blive meget stor. Ravnen udruger kun et enkelt kuld om året. Ungerne passes og plejes omhyggeligt af begge forældrefuglene. Føden fordeles lige mellem alle ungerne, derfor er alle redens unger næsten lige store.