Pattedyr i Rold Skov

Med sine 8.000 ha giver Rold Skov plads til en lang række pattedyr i alle størrelser fra den få cm store dværgspidsmus til kronhjorten - skovens ukronede konge.

Alle vore vilde landrovdyr findes i Rold Skov: ræv, grævling, odder, brud, lækat, ilder, hus- og skovmår. Dertil kommer otte arter af flagermus samt et ikke nærmere defineret antal gnavere med egernet som det mest spektakulære.

Skoven huser også en pæn bestand af rådyr, som  træffes stort set overalt. Bestanden af kronvildt er den oprindelige, danske kronvildtstamme, og den er de senere år vokset til omkring 1000 dyr. De foretrækker de mindst befærdede områder i skoven.