Planter og blomster

Planter og blomster i Rold Skov

Planteriget i Rold Skov er umådeligt varieret. Det hænger sammen med de forskellige jordbundstyper. Nogle steder rækker kalkundergrunden helt op til jordoverfladen, andre steder er der sur jordbund. 

Jordbundens fugtighed spiller også ind. 

Vi har samlet et udvalg af planter, du kan møde på din vej gennem skoven. Hver plante er beskrevet med tekst og billede