Almindelig kantarel

Kantarellen er svampesamlerens storvildt. Spørger man en skovgæst med kurven fuld af kantareller, hvor hun eller han har fundet dem, bliver vedkommende oftest lidt fjern i blikket og svarer: ”Den vej” med en lidt diffus håndbevægelse.
Kantarellen er en af vore tidligt forekommende svampe, i våde somre kommer de frem allerede i løbet af juli. Kantarellen er ikke nogen sjælden svamp omend, den optræder langt mere talstærkt i de nordvestjyske klitplantager end i Rold Skov.