Træer i Rold Skov

Træarter i Rold Skov

Bøg og rødgran har i mange årtier været de mest almindelige træarter i Rold Skov.

Bøgen dominerede i flere tusinde år, men fra midten af 1800-tallet valgte skovbruget at satse på nåletræer, der vokser godt og hurtigt i Rold Skov.

I disse år ændrer skovbilledet sig igen. Der plantes mere blandet løvskov med arter, som er hjemmehørende i Danmark. 

Er du nysgerrig efter at finde ud af mere omskovens træer, kan en tur i Den jyske Skovhave eller skovhaven ved Hvass Sø anbefales.