Rold Skov - Arden - Store Økssø

Tur på 2 - 3 timer. Længden kan varieres - ca. 13 km

Sporet fører dig gennem den sydlige del af Rold Skov, fra Store Økssø i nord til Arden i syd. Turen går forbi søer og moser, mystiske jordfaldhuller og ældgammel bøgeskov - fra 1700-tallet eller ældre - og du oplever måske, at hårene rejser sig, og hesten tripper uroligt, når du passerer tæt forbi røvernes gamle tilholdssted.

Generelle oplysninger

Ridesporet går gennem Naturstyrelsens del af Rold Skov. 

Statskovdistriktet er en offentlig skov, og der er fri ridning i den nordlige del af skoven, nord for St. Øksø. Ridesporet Arden - St. Økssø løber imidlertid gennem den del af statsskoven, hvor ridning er begrænset til det afmærkede spor. Årsagen er hensynet til kronvildtet. Ridesporet er afmærket med gule hestesko på træerne. Grænsen for fri ridning er vist på kortet.

Arden - St. Økssøsporet er på ca. 13 km. Efter behov kan turen forlænges mod nord ad sporet "Rold skov - vandmiljøer og gravhøje" på ca. 18 km. En alternativ rute gennem Lindenborg skovdistrikt, markeret på træer med rød/hvid, er forbeholdt medlemmer af Arden Sports Rideklub.

Naturstyrelsen Himmerland gør opmærksom på særlige forhold ved Mosskovpavillonen og St. Økssø:

At heste ikke må færdes på P-pladsen ved Mosskovpavillonen (som ikke er offentlig vej) af hensyn til andre brugere (gødningsrisiko)
Fodgængertunnelen under banen må ikke passeres med heste. Det har været nødvendigt at opsætte skilte.
Hestevogne må ikke være på publikumspladsen ved St. Økssø. Der må ikke køres eller rides på den handicapvenlige sti omkring St. Økssø

Lokal kontaktperson: Jytte Sigfredsen, Birkevej 15, 9510 Arden, 24856314.

Ride- og Kørespor i Himmerland er lavet af en arbejdsgruppe under Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund - støttet af Friluftsrådet.